1900 0224
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MÃ VẠCH
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MÃ VẠCH

Kiểm tra mã vạch/ Barcode Verification

Kiểm tra mã vạch, phép đo chất lượng mã vạch 1D, 2D theo tiêu chuẩn chất lượng mã vạch quy định. Hệ thống kiểm tra mã vạch của New Ocean giải pháp tích hợp đầy đủ trong 1 hệ thống được thiết kế để kiểm tra, xác minh mã vạch chính xác, đáng tin cậy cho các tiêu chuẩn ứng dụng như GS1, HIBC, USPS và ISO/IEC 15415/15416.

Công nghệ mã vạch dựa trên cơ sở công nhận các dấu hiệu được mã hóa dưới dạng vạch và khoảng trống xen kẽ có kích thước xác định theo nguyên tắc chuyển các ký tự thành dạng dấu hiệu gọi là quy định kỹ thuật của mã vạch.

Các mã vạch phải được thiết lập sao cho có thể giải mã một cách tin cậy khi sử dụng, do đó các nhà sản xuất thiết bị mã vạch và người sử dụng, thiết lập mã vạch đòi hỏi phải công bố và có sẵn tiêu chuẩn về thử nghiệm chuẩn cho mục đích đánh giá khách quan chất lượng mã vạch, làm bằng chứng khi triển khai thiết bị cũng như tiêu chuẩn áp dụng để xác định chất lượng của mã vạch.

Tiêu chuẩn công nghiệp ISO

Tổ chức Tiêu Chuẩn Hóa Quốc Tế Công Nghệ ISO được thành lập năm 1947 là một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn khác nhau. Có hàng trăm tiêu chuẩn ISO, một tiêu chuẩn liên quan đến mã vạch, cách dữ liệu được đưa vào mã vạch, kiểm tra, xác định kích thước của mã vạch.

Có 3 tiêu chuẩn ISO liên quan đến chất lượng mã vạch:

  • ISO 15416 cho mã vạch 1D
  • ISO 15415 cho mã vạch 2D
  • ISO/IEC TR 29158 hoặc AIM DPM cho mã vạch 2D DPM
tiêu chuẩn chất lượng mã vạch

Công nghệ mã vạch dựa trên cơ sở công nhận các dấu hiệu được mã hóa dưới dạng vạch và khoảng trống xen có kích thước xác định theo nguyên tắc chuyển các ký tự thành dạng dấu hiệu gọi là quy định kỹ thuật của mã vạch.

ISO/IEC 15416 - Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch 1D

Tiêu chuẩn ISO mã vạch 1D yêu cầu 10 dòng quét riêng lẻ được thực hiện trong suốt chiều cao của mã và cấp độ được chỉ định cho mỗi dòng. Các loại dòng quét được xác định bởi nhiều tham số khác nhau. Nếu như một đường quét không đạt độ phản xạ tối thiểu, giải mã hoặc độ tương phản cạnh tối thiểu, thì đường đó sẽ tự động nhận được điểm "F". Nếu cả 3 đều đạt, phần mềm sẽ chấm điểm các tham số, độ tương phản, điều chế, lỗi và khả năng giải mã của biểu tượng.

Mỗi dòng được phân loại theo thang điểm từ A đến F. Khi mọi dòng quét đã được phân loại, 10 lần quét được tính trung bình để tạo ra một loại chính thức cho mã vạch.

Minimum Reflectance kiểm tra xem các thanh có đủ tối để đáp ứng tỷ lệ ánh sáng cần thiết phản xạ khỏi máy không gian hay không.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch 1D
Thanh quá nhẹ

Modulation đề cập đến các biến thể cục bộ.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch 1D
Tương phản cục bộ

Edge Contrast đo sự khác biệt giữa các thanh liền kề và khoảng trắng.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch 1D
Nền quá tối

Defects bao gồm lỗi in, vết bẩn hoặc dấu hiệu ảnh hưởng đến một thanh hoặc khoảng trắng.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch 1D
Bất thường

Decodability xếp hạng độ chính xác của độ rộng thanh, và không gian so với kích thước lý tưởng của chúng. Mã vạch có chiều rộng thanh tăng hoặc biến dạng thì điểm giải mã thấp.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch
Tăng, mất, biến dạng chiều rộng của thanh

ISO/IEC 15415 - Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch 2D

Tiêu chuẩn phân loại mã vạch 2D dựa trên 8 thông số khác nhau. Quá trình chấm điểm bắt đầu bằng mã kiểm tra đạt hay không đạt, nếu mã đạt, nó sẽ vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Nếu không sẽ tự động xếp loại "F". Sau khi một mã được giải mã, nó được phân loại theo Symbol Contrast, Fixed Pattern Damage, Modulation, Axial Non-uniformity, Grid Non-uniformity.

Symbol Contrast của biểu tượng đề cập đến sự khác biệt giữa mô-đun tối nhất và sáng nhất.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch

Fixed Pattern Damage bao gồm các lỗi với mặt L hoặc mẫu đồng hồ hoặc vùng yên tĩnh.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch

Modulation đo lường các biến thể cục bộ ngược lại.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch

Axial Non-uniformity đề cập đến tỷ lệ không đồng đều của mã.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch

Grid Non-uniformity đo độ lệch lớn nhất so với lưới.

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch 2D

Tiêu chuẩn chất lượng mã vạch ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM)

Các tham số chất lượng và quy trình phân loại cho mã DPM tương tự như ISO 15415, với một vài điểm khác biệt chính. Đầu tiên đó chính là cách xác định ngưỡng toàn cầu, bản chất là đường phân chia giữa các ô sáng và tối. Vị trí của đường đó được vẽ là rất quan trọng, vì nó xác định ô gần sáng hay tối hơn.

Để phù hợp với nhiều bề mặt nền khác nhau, AIM DPM tính toán ngưỡng toàn cầu bằng cách sử dụng thuật toán tinh vi hơn so với ISO 15415. AIM DPM cũng cho phép sử dụng ánh sáng 30°, 90° và mái vòm ngoài. Điều này giúp cho việc xác minh trên các bộ phận cong, phản chiếu hoặc được đánh dấu bằng cách sử dụng dấu chấm để có thể thực hiện được.

Nhiều doanh nghiệp cũng đã phát triển các tiêu chuẩn chất lượng mã vạch yêu cầu các nhà sản xuất của họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ứng dụng phác thảo nào được chấp nhận, tiêu chuẩn ISO nào để phân loại.

Đối với những mã in và xử lý cũng như đối với các khách hàng nhận mã, việc kiểm tra xác minh mang lại sự đảm bảo và tin cậy các mã sẽ đọc được. Với số lượng ngày càng tăng của các ngành được quản lý cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu của ngành. Do đó, xác minh mã vạch là công cụ kiểm tra chất lượng mã đảm bảo khả năng quét mã vạch hoàn chỉnh trong suốt chuỗi cung ứng.


chương trình phẫu thuật mắt miễn phí