1900 0224
DỰ ÁN KIỂM TRA PHÂN LOẠI SẢN PHẨM LỖI TRONG NGÀNH THỰC PHẨM
DỰ ÁN KIỂM TRA PHÂN LOẠI SẢN PHẨM LỖI TRONG NGÀNH THỰC PHẨM

Thông tin dự án

Thời gian: 2022

Dự án đề ra với mục tiêu kiểm tra đánh giá và phân loại sản phẩm lỗi, nhằm đảm bảo chất lượng và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề về thương hiệu của ngành sản xuất. Chỉ một lỗi nhỏ sản phẩm có thể ảnh hưởng rất lớn đến uy tín doanh nghiệp. Nếu gây tổn thất cho người tiêu dùng có thể phá hỏng cả sự nghiệp của doanh nghiệp.

Giải pháp của New Ocean

New Ocean cung cấp trang thiết bị, lắp đặt và cải tiến hệ thống phân loại vào dây chuyền sản xuất của nhà máy, thiết kế phần mềm kiểm tra đánh giá với giao diện và các tính năng giám sát theo yêu cầu của khách hàng, thiếp lập giao tiếp truyền thông giữa phần mềm kiểm tra đánh giá và robot để phân loại sản phẩm.

Kết quả đạt được

  • Hệ thống hoạt động hiệu quả
  • Giảm thiểu nguồn thiệt hại về nguồn nhân lực và chi phí sản xuất của nhà máy.
  • Giải pháp nâng cao hiệu suất sản xuất gấp 3 lần so với lúc ban đầu.
  • Hệ thống kiểm tra phân loại chính xác, đảm bảo vấn đề về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các loại sản phẩm khác nhau.
  • Đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và mang lại lợi ích kinh tế cho khách hàng, nâng cao uy tín doanh nghiệp
phân loại sản phẩm lỗi
phân loại sản phẩm lỗi