Banner layout

Ngày hội hiến máu "Give blood & Save life"

Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu hút được sự quan tâm của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty NEW OCEAN cũng như  khách hàng, đối tác của Công ty FOSCO. Qua đó, Công ty FOSCO đã vận động được hơn 50 đơn vị máu, đóng góp vào Qũy máu dự trữ nhằm phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trên toàn thành phố.
Đây là hoạt động thiết thực thường niên của Công ty NEW OCEAN nhằm truyền thông điệp mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu tình nguyện: “Give blood & Save life – Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Dưới đây là  hình ảnh ý nghĩa được New Ocean ghi lại: