Banner layout
Về Chúng tôi

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

  • 27/03/2015

TẦM NHÌN

Trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng, đối tác và kỹ sư trong thị trường ứng dụng tự động hóa và công nghệ thông tin sản xuất.

NHIỆM VỤ

Chúng tôi chọn lựa sản phẩm tốt nhất từ các nhà sản xuất hàng đầu trên toàn thế giới để cung cấp cho khách hàng các giải pháp với hiệu suất cao nhất. Chúng tôi tuyển dụng những cá nhân xuất sắc và cung cấp môi trường làm việc tốt nhất, đào tạo phát triển thành các nhân viên chuyên nghiệp, nhằm cung cấp các giải pháp với độ tin cậy cao, cùng dịch vụ khách hàng chu đáo và trách nhiệm.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tôn trọng & Khiêm tốn

  • Trung thành & Trung thực

  • Thấu hiểu & Tin cậy

  • ​Đổi mới & Sáng tạo