Banner layout
Về Chúng tôi

VỀ NEW OCEAN

  • 27/03/2015

Về New Ocean

Được thành lập vào năm 2002, New Ocean hiện đang trở thành nhà cung cấp giải pháp tự động hóa đáng tin cậy và đối tác cho các nhà máy, nhà chế tạo máy và các nhà thầu phụ tại Việt Nam. Các giải pháp chìa khóa trao tay của chúng tôi tập trung vào việc giúp các công ty quản lý quy trình sản xuất và kho hàng của họ, tối ưu hóa các nguồn lực (vật liệu, các tiện ích) và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 
Hơn nữa, chúng tôi tập trung vào việc tạo ra các giải pháp giá trị gia tăng, giải pháp tốt nhất cho khách hàng, giải quyết các vấn đề hiện tại và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh dài hạn.

 

 

Software Development TeamSoftware Development Team

Automation & Vision Team