Hardware Engineering

Our hardware engineering services team has developed solutions for management of hardware products where we help customers manage components for re-engineering

System Platform

We provides customers access to experienced, skilled industrial automation project integration and integrate enterprise manufacturing systems platform in complex, multi-level projects

Quality Control

The multiple inspections in-line at very high speed, many times faster & allow for automated and reliable defective product identification, delivering higher quality production

Project Management

We committed to delivering the highest level of quality, performance and reliability in planning, risk assessment, schedule, quality process through our best practice

Customer Support

Our customer support helps you maintain higher availability with integrated maintenance; and robust, flexible service-level options designed to prevent problems and resolve issues quickly.

News

img

Sau một năm chống chọi Covid 19 các nhà sản xuất đã học được gì?

6/3/2021

Nếu không còn gì khác, một năm COVID-19 đã dạy cho chúng ta biết đón đợi những điều không mong đợi. Tất nhiên, những nhà sản xuất luôn sẵn sàng thay đổi, nhưng đại dịch COVID-19 tấn công ngành sản xuất dường như chỉ trong một sớm một chiều, gây ra những tác động sâu sắc và lâu dài. Một năm sau, chúng ta có thể nhìn lại và xem các nhà sản xuất đã học được gì về cách thích nghi và thành công khi đối mặt với nghịch cảnh. Chúng tôi được trò chuyện với hàng nghìn nhà sản xuất thành công với những lối nghĩ tân thời, những người đang giải quyết nhiều thách thức trong một thế giới đầy biến động. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả của họ mà bạn có thể học hỏi và áp dụng.

Customer Idea

  • “As a global brand we always under pressure to improve productivity, but also ensure the best quality product. Vision solutions and New Ocean support has really helping us reducing this pressure. Due to the defective products are detected at the eraly stage of the production line, we have reduced manpower for task such as product recalls and defective products recheck, reproduction”
    P&G
  • “New Ocean owns the diversity of solutions, but their solutions still have complemented each other, this is really useful for us. we do not have to search many different suppliers, and spend lots of time working with them. In fact, we have reduced a third of project time”
    Vietnam Brewery Limited
  • “ I was very impressed with engineers of New Ocean, they are very careful in their work, making the solution very detailed and have a thorough preparation. That secures us when using the solution provided by New Ocean”
    Sanofi Aventis

Product Supply